Salg af konkursboets aktiver

konkursboets aktiver

Salg af konkursboets aktiver – hvordan sker det?

Det er et helt almindelig led i behandlingen af konkursboet, at der skal ske salg af konkursboets aktiver. Dette skal ske, da en afhændelse af aktiverne jo er en betingelse for at konkursboet kan afsluttes således, at kreditorerne kan dele værdien af boet aktiver i mellem sig efter reglerne i konkursordenen (link). Førend at kurator kan sælges aktiverne, er det naturligvis vigtigt at finde ud af, hvilken værdi som aktiverne har. Derfor skal der foretages vurderinger af aktivet.

Vurdering og salg af aktivet

I praksis sker vurderingen af aktivets værdi oftest ved, at der indhentes en vurderingsrapport/erklæring fra en vurderingsmand. Denne vurderingsmand har kendskab til netop det område, som der er tale om. Er der i konkursboet dyrebare malerier eller designermøbler, så vil vurderingsmanden være måske et auktionshus. Er der tale om mere almindelige værdier såsom en bil eller lign, så kan man eventuel selv indhente en vurdering. Dette kan ske via en portal på internettet eller via en bilforhandler, der kan udtale sig om værdien.

Jo dyrere eller mere speciel aktivet er, desto mere opmærksom skal kurator være på at finde den rigtige vurderingsmetode. Når værdien er fundet, så skal aktivet sælges til salg og afhændes. Pengene der kommer ind skal så fordeles efter konkursordenens regler.

Er aktivet en ejendom, hvilket jo er ofte forekommen i konkursboer, så vil man typisk kontakte en ejendomsmægler, der fastsætter værdien. I første omgang vil kurator forsøge at sælge ejendommen i fri handel eksempelvis via en mægler, da det jo oftest giver den højeste salgspris. Selvom prisen er højere i fri handel end via et tvangssalg, er prisen på en ejendom, der sælges af et konkursbo typisk noget lavere end, hvor sælgeren ikke er et konkursbo. Dette skyldes, at konkursboet fraskriver sig ansvaret for alle mangler mm således, at en køber selv må bære risikoen for fremtidige mangler mm ved ejendommen. Det resulterer ofte i en lavere handelspris, da køber jo vil kræve rabat grundet den potentielle risiko fremadrettet.

Tvangsauktion

Er et salg af konkursboets aktiver ikke muligt i fri handel at sælge et aktiv, der er pantsat, så kan en tvangsauktion være udvejen. Dette er oftest tilfældet ved ejendomme, hvor denne ikke kan afhændes. Enten fordi et salg i fri handel ikke er mulig eller fordi det medfører en lavere pris, end panthaverne kan acceptere.

Her vil kurator så sætte ejendommen på tvangsauktion på vegne af boet således, at ejendommen kan afhændes. I praksis vil det ofte medføre, at en panthaver køber ejendommen på tvangsauktion. Medmindre at en køber bliver højestbydende på tvangsauktionen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg