gældssanering konkursordnen

Gældssanering i forbindelse med konkurs

/
Der gælder særlige og mere lempelige regler, når man søger…