Konkursordnen – sådan fordeles pengene i en konkurssag?

gældssanering konkursordnen

Når kurator har behandlet konkursboet og alle værdierne er afhændet, skal pengene i konkursboet fordeles blandt kreditorerne i konkursboet. Fordelingen sker efter konkursordnen.

Massekrav – første led i konkursordnen

I juraens verden kaldes dette for konkursordenen. Det er altså skrevet i loven i hvilke rækkefølge at pengene skal fordeles. Forinden provenuet fordeles fratrækkes dog omkostningerne ved konkursens indtræden og omkostninger ved boets behandling. Derudover også gæld, som konkursboet har pådraget sig under behandlingen af konkursboet. Disse kaldes også massekrav, og fremgår af konkurslovens § 93.

Er der ikke yderligere beløb end til dækning af disse beløb, så afsluttes boet uden penge til kreditorerne. Således er der ikke er yderligere penge end dem, som går til behandlingen af konkursboet.

§ 94-krav

Er der yderligere beløb. Så følger det af konkurslovens § 94, at de næste krav i konkursordenen er omkostninger ved forsøg på etablering af akkord/kreditorordning forud for konkursen. Endvidere er også anden gæld der er pådraget efter fristdagen med samtykke fra rekonstruktøren omfattet. Det samme gælder rimelige omkostninger til evt. påbegyndt likvidation af ApS eller A/S samt retsafgift.

Lønmodtagerkrav

Idet omfang, der er yderligere midler i konkursboet, så er det skrevet i konkurslovens § 95, hvordan disse fordeles. Her er omfattet beløb til  dækning af løn og andet vederlag for arbejde i op til 6 måneder før fristdagen og indtil konkursen sker. Ydermere krav på erstatning for afbrydelse af ansættelsesforholdet indenfor en periode på op til 6 måneder før. Også krav på godtgørelse for opsigelse/afbrydelse af ansættelsesforhold hvor det er sket indenfor 6 måneder før fristdagen er omfattet. Det samme gælder krav på feriegodtgørelse. I visse tilfælde kan de førstnævnte 3 krav alligevel dækkes hvis den ansatte har forsøgt beløbet inddrevet.

Afgifter

Næste krav i konkursordnen er forskellige afgifter efter konkurslovens § 96 herunder bl.a. afgift af øl, vin og frugtvin m.m., tobaksafgifter, afgift af konsum-is. Også afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., afgift af spiritus m.m.,energiafgift af mineralolieprodukter m.v. er dækket. Det samme gælder afgift af stenkul, brunkul og koks m.v samt andre afgifter anført i bestemmelsen.

Simple krav

De næstesidste krav, der dækkes er alle andre krav end de førnævnte, nemlig de såkaldte simple krav. Dette fremgår af konkurslovens § 97. Det er eksempelvis helt almindelige fakturakrav for indkøb af forskellige varer.

Det er sjældent, at der er midler nok i konkursboet til at betale andet end en mindre del til denne type kreditorer. Ofte er der slet ikke dækning til disse kreditorer.

De efterstillede krav

Sidst i konkursordnen kommer de efterstillede krav, der er beskrevet i § 98. Det er krav på renter efter konkursdekretet, leasingydelser påløbet efter konkursens indtræden, bøder og gaveløfter.

Overvejer du en konkurs? Kontakt os her

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg