Sådan sikrer du ægtefællen ved en konkurs!

sikre ægtefælden ved konkurs

Der er mange, som ikke tænker på, at det kan gå ud over ægtefællen, hvis virksomheden eller firmaet, som man driver går konkurs. Det er faktisk tilfældet i visse situationer, og det er vigtigt at være opmærksom på! Dette kan heldigvis ændres ved oprettelsen af en ægtepagt! Eventuel i kombination med et arveafkald!

Sikring af ægtefællen ved konkurs og skilsmisse

Et par, der er gift uden ægtepagt og således har delingsformue, vil i forbindelse med en skilsmisse jo skulle dele de værdier, som der  er.

I den situation, hvor manden driver en virksomheden, som går dårligt, og har en stor gæld, så har han altså krav på halvdelen af formuen fra konen, der måske ejer alle værdierne. Konen skal altså aflevere halvdelen af formuens mens manden, der er insolvent, ikke har noget at aflevere. Pengene kommer således alene mandens kreditorer i sidste ende.

Var der oprettet en ægtepagt om særeje forinden skilsmissen, ville situationen have været anderledes. Her kunne konen så beholde sin særejeformue helt for sig selv. Manden ville også her beholde sin egen negative formue.

Sikring af ægtefælle ved konkurs og død

Er situationen den, at et ægtepar er gift uden ægtepagt, og manden har en stor negativ formue mens konen har alle værdierne og en god økonomi, og så manden dør. Så sker der det, at konen skal aflevere halvdelen af sin formue til mandens dødsbo. Situationen ligner den ovenfor i forbindelse med skilsmisse.

Var situationen anderledes nemlig således, at konen døde så ville manden arve efter konen. Igen ville arven alene komme kreditorerne tilgode.

Var der i stedet for oprettet en ægtepagt om særeje i kombination med en erklæring om afkald på arv mellem ægtefællerne, ville begge situatione have været anderledes. Her kunne konen have beholdt sin formue og mandens dødsbo ville blive behandlet som et insolvent dødsbo.

Arveafkaldet er nødvendigt i den situation, hvor det er den insolvente mand, der står til at arve efter konen. Arveafkaldet kan så laves således, at arven i stedet går til ægteparrets børn.


Lav ægtepagt og arveafkald i tide

Det er vigtigt, at ægtefællerne i tide for taget hånd om den økonomiske situation og får udarbejdet ægtepagt og arveafkaldserklæring. Begge dispositioner kan nemlig omstødes i forbindelse med en konkurs, hvis disse ikke foretages i tide.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg