Hvad sker der, hvis du undlader at omdanne dit IVS til et ApS?

Konkursbegæring

Den 15. oktober 2021 lukker Staten alle IVS’er, der ikke er omdannet til ApS. Hvis du endnu ikke har fået omdannet dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, så er det vigtigt at du tager stilling og gør noget aktivt. Regeringen besluttede tilbage i 2019, at selskabsformen iværksætterselskab skulle afvikles inden for en toårig periode. Fristen for afvikling eller omdannelse er derfor den 15. oktober i år.

Som ejer af et iværksætterselskab kan du enten vælge at lukke dit IVS ned eller omdanne selskabet til et ApS. En eventuel nedlukning af dit IVS eller omdannelse til ApS foregår ikke automatisk og i begge tilfælde bør du søge juridisk hjælp. Undlader du at gøre noget – dvs. omdanner eller lukker dit IVS – vil selskabet blive tvangsopløst.  

Hvad betyder en tvangsopløsning?

En tvangsopløsning finder sted, når du vælger at forholde dig passivt til din selskabsform. Såfremt det sker, kan det have omfattende konsekvenser for dig. Det kan have økonomiske konsekvenser her og nu, men det kan også gøre det besværligt at starte virksomhed i fremtiden.

Når dit selskab kommer under tvangsopløsning, betyder det ganske enkelt at du ikke længere har råderet over selskabets aktiver. Du vil ikke længere være en del af ledelsen og arbejdet overtages af en advokat. Efter overtagelse sørger advokaten for at betale alle kreditorer og dernæst at lukke selskabet. Når alt det er klaret, vil det fremgå i CVR-registeret, at du har været ejer af et selskab, som er blevet tvangsopløst.

Hvilken konsekvens har en tvangsopløsning for dig?

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at starte ny virksomhed og skal registrere virksomheden i CVR-registeret vil det fremgå, at du tidligere har været ejer af en virksomhed, som er blevet tvangsopløst. En tvangsopløsning vil blive anset som et rødt flag, og gøre det problematisk for dig at åbne en erhvervskonto.

Er der krav til omdannelse af et IVS til ApS?

Ved stiftelse af et anpartsselskab lyder der generelt et kapitalkrav på kr. 50.000,00. Dog har regeringen valgt at nedsætte beløbet i forbindelse med omdannelse af iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Kapitalkravet for omdannelse lyder derfor på kr. 40.000,00.

Hvis dit IVS ikke indeholder kapital på kr. 40.000,00 inden omdannelse, kan dette forhøjes på forskellige måder. Du kan vælge at omdanne ved hjælp af at skyde flere penge i selskabet, ved hjælp af aktiver eller en kombination af begge. Du skal blot være opmærksom på, at det ikke er muligt at indskyde kapital fra erhvervs konto, men skal derimod komme fra privatpersoner – ofte ejer(e).

Konkursbegæring kan være løsningen

Har du store økonomiske problemer? Kapitalkravet på kr. 40.000,00 til omdannelse af et IVS til et ApS kan for nogle være umuligt – måske også for dig? Hvis dit selskabs økonomiske problemer er vokset dig over hovedet og du forgæves har forsøgt at indgå en aftale med dine kreditorer, så kan en konkursbegæring være løsningen.

Vi hjælper gerne med din sag – helt gratis.

Kontakt os her og lad os kigge på din sag.

Sammen finder vi en løsning.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg