Konkurskarantæne – hvad er det?

Retsbygning

Konkurskarantæne betyder at personer, der har været del af ledelsen i et selskab, som er gået konkurs, kan forbydes at være en del af ledelsen i et selskab i en periode. Personer, der har været en del af ledelsen i en virksomhed uden at være registreret som leder, kan også pålægges karantænen.

Formålet er at sikre, at personer, der har udført groft uforsvarlig forretningsførelse, ikke straks igen kan starte en ny virksomhed. Eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse kan være:

  • Tilsidesættelse af forpligtelser til at betale moms og A-skatter
  • Tilsidesættelse af forpligtelser til at foretage bogføring
  • Salg af virksomhedens aktiver til underpris eller ved anden betaling end kontant betaling
  • Fortsættelse af virksomhedens drift selvom det måtte indses, at fortsættelse vil påføre kreditorerne betydeligt tab.
 
Helt konkret betyder det at personen, der har fået konkurskarantænen pålagt, får forbud mod at være en del af ledelsen af en virksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Det vil altså sige, at man ikke må være i ledelsen af et A/S, ApS eller IVS. Dog må man godt drive virksomhed i personligt regi, da man her hæfter personligt for gælden.
 

Hvordan kan man blive idømt konkurskarantæne?

Det er kurator, der foretager undersøgelser af forholdene i konkursboet og laver en indstilling til Skifteretten om konkurskarantæne. Herefter beslutter Skifteretten i sidste ende, om konkurskarantænen skal pålægges eller ej. En afgørelse fra Skifteretten om konkurskarantæne kan indbringes for landsretten, hvis man er uenig i afgørelsen.

Hvor lang tid varer en konkurskarantæne?

Som udgangspunkt vil en konkurskarantæne blive pålagt for en periode på 3 år.

Konkurskarantæneregister

Erhvervsstyrelsen administrerer et konkurskarantæneregister, hvori personer, der er pålagt konkurskarantæne bliver registreret. Konkurskarantæneregisteret er ikke offentligt tilgængeligt.

Personer i konkurskarantæneregisteret kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab. De kan heller ikke blive momsregistreret eller registreret hos SKAT som arbejdsgiver.

Overtrædelse af konkurskarantæne – hvad så?

Ved overtrædelse kan Skifteretten pålægge personen en ny karantæne. Karantænen kan udvides til et forbud mod deltagelse i enhver form for erhvervsvirksomhed – også virksomheder drevet i personligt regi.

Ligeledes indebærer overtrædelse også, at personen hæfter personligt for selskabets forpligtelser på objektivt grundlag, hvis det går konkurs.

Desuden kan overtrædelse af konkurskarantæne straffes med bøde eller fængsel (indtil 6 måneder) efter straffelovens § 131.

Spørgsmål eller kontakt

Har du spørgsmål til dette indlæg eller emnet generelt, er du velkommen til at kontakte os. Vi er også klar til at hjælpe dig, hvis du står overfor en sag om konkurskarantæne.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg